Ibitec
KUNDWEBB  •  INTRANET

   
:: Ibitec.se ::
Företaget
Affärsidé
Vision
Organisation
Ledning
Historik
Finansiell utveckling
Jobba hos oss
Kontakta oss
Kundreferenser
Nytänkande
verksamhetslösningar
Erbjudanden
Affärsområden
Utbildning
Arbetssätt
 
Historik
 
Ibitec startade verksamheten under 2:a kvartalet 1999 och har sedan dess utvecklats till Östra Götalands största och ledande teknikorienterade IT-konsult. Verksamheten präglas av hög tillväxt parad med god lönsamhet. Idag finns även en betydande verksamhet i Stockholm och Göteborg.

Företagets ledning har tillsammans med företagets nyckelpersoner en lång IT-tradition inom modern verksamhetsstödjande systemutveckling och har tillsammans etablerat ett sunt, lönsamt och modernt IT-företag med avancerad kompetens, modernt ledarskap och ett i företaget inbyggt strukturkapital. Företagets ledningspersoner och flera övriga nyckelpersoner har arbetat tillsammans på detta sätt i ett antal år, även i tidigare verksamheter.

Kundkretsen och dess relation till kompetensen inom Ibitec har arbetats upp under mer än ett tiotal år.

En av företagsstrategierna är en positiv expansion baserat på sund lönsamhet i kombination med personalens trivsel och personlig kompetensutveckling.

Ibitec
Nyheter
 
(2005-12-19)
Ekonomistyrningsverket tecknar ramavtal med Ibitec
 
(2005-12-13)
Sensistor köper affärssystem av Ibitec
 
(2005-11-03)
Ibitec förverkligar landstingets vision
 
Nyhetsarkiv