Ibitec
KUNDWEBB  •  INTRANET

   
:: Ibitec.se ::
Företaget
Nytänkande
verksamhetslösningar

Komponentbaserade
verksamhetslösningar

Tjänstebaserad
arkitektur

Förberedelse för
framtiden

Erbjudanden
Affärsområden
Utbildning
Arbetssätt
 
Tjänsteorienterad arkitektur
 
Ibitec föredrar en tjänstebaserad arkitektur. Den utgår ifrån att behovet av snabba förändringar kommer att öka och att kraven på att hålla kostnader nere kommer att kvarstå. Av kostnadsskäl måste man ofta behålla stora delar av de IT-miljöer man har, men samtidigt möta de förändringskrav verksamheten har.

De viktigaste koncepten i en tjänsteorienterad arkitektur är tjänster åtkomliga via standardiserade gränssnitt, förmågan att kombinera tjänsterna på ett process orienterat och flexibelt sätt samt möjligheten att dölja komplexitet för användarna genom standardiserade användargränssnitt, oftast åtkomst via en portal.

Nedan visas den tjänsteorienterade visionens framgångsfaktorer.
Tillbaka

Ibitec
Nyheter
 
(2005-12-13)
Sensistor köper affärssystem av Ibitec
 
(2005-11-03)
Ibitec förverkligar landstingets vision
 
(2005-11-01)
Ibitec förbättrar vården
 
Nyhetsarkiv