Ibitec
KUNDWEBB  •  INTRANET

   
:: Ibitec.se ::
Företaget
Nytänkande
verksamhetslösningar
Erbjudanden
Affärsområden
E-business
Business Solutions
Development Partner
Education &
Infrastructure

Utbildning
Arbetssätt
 
Kommunalt Erbjudande
 
Ibitec levererar färdiga applikationslösningar för offentlig verksamhet med fokus på kommuner.

Vårt erbjudande innehåller applikationer inom områden såsom Diarie- och ärendehantering, Förtroendemannaregister, Dokumentadministration, Individ- och familjeomsorg, Introduktion av flyktingar, Ibitec Helpdesk – IT-stöd för supportorganisationer samt Incidentrapportering.

Applikationerna kännetecknas av enkelhet, effektivitet och säkerhet. Samtliga verksamhetssystem kan installeras på de flesta kända serveroperativsystem.

Länkar till mer information om Ibitec tillhandahåller även specialistkompetens inom IBM: s Lotus Notes/Dominos utvecklingsmiljöer. Det kan gälla nyutveckling, anpassning av befintliga lösningar samt integration med andra system.Tillbaka

Ibitec
Nyheter
 
(2005-12-13)
Sensistor köper affärssystem av Ibitec
 
(2005-11-03)
Ibitec förverkligar landstingets vision
 
(2005-11-01)
Ibitec förbättrar vården
 
Nyhetsarkiv