Ibitec
KUNDWEBB  •  INTRANET

   
:: Ibitec.se ::
Företaget
Nytänkande
verksamhetslösningar
Erbjudanden
Affärsområden
E-business
Business Solutions
Development Partner
Education &
Infrastructure

Utbildning
Arbetssätt
 
Processer för produktutvecklingsstöd
 
iConfig
 
Vi hjälper kunden att effektiverisera och stödja sina interna processer avseende produktutveckling av komplexa produkter. Vår lösning ger stöd för produktutvecklingen inom följande kundprocesser: Inköp, Produkt- och Systemutveckling samt Kundstöd. Vi kan erbjuda färdiga produktkomponenter som samverkar med de marknadsledande PDM och MPS systemen för att ge ett komplett stöd även för konstruktionsprocessen och produktionsprocessen. Våra produktkomponentlösningar ger stöd för följande:
  • Kundens Program-/Systemledning översättning från kravdefinition till en funktionell struktur.
  • Konfigurationstyrning av produkten och upprättande av artikelstrukturer och apparatstrukturer.
  • Ändringshantering avseende typändringar.
  • Inköpsavdelningens behov av att beräkna inköpta apparater i denna struktur.
  • Översättning av konfigurationstrukturen till en underhållsstruktur som används för eftermarknad.
  • Uppföljning av driftstatistik av apparater.

Vi erbjuder lösningar för produktutvecklingsstöd både i Microsoft .NET miljö samt i J2EE miljö (IBM, SUN, BEA).


Tillbaka

Ibitec
Nyheter
 
(2005-03-17)
Ibitec söker IT-konsulter med rätt inställning
 
(2005-03-01)
Ibitec satsar i Stockholm
 
(2004-08-30)
Ibitec flyttar till Mjärdevi Center.
 
(2004-08-23)
Ibitec tar över från Microsoft.
 
Nyhetsarkiv