Ibitec
KUNDWEBB  •  INTRANET

   
:: Ibitec.se ::
Företaget
Nytänkande
verksamhetslösningar

Komponentbaserade
verksamhetslösningar

Tjänstebaserad
arkitektur

Förberedelse för
framtiden

Erbjudanden
Affärsområden
Utbildning
Arbetssätt
 
Våra lösningar
 
Ibitec kan idag leverera helhetslösningar inom många applikationsområden som stödjer, rationaliserar och förenklar kundernas processer. I vårt beprövade arbetssätt utgår vi från en kunds affärs- eller verksamhetsidè och går via kundens processer för att komma fram till kraven på IT-stödet. Ibland fördjupar vi oss i en isolerad verksamhetsfunktion eller IT-komponent. För att lyckas på ett bra sätt erfodras en tillräcklig god förståelse av helheten vilket erhålls via processmodelleringar och processbeskrivningar som utförs under en verksamhetsanalysfas. Vi använder RUP (Rational Unified Process) Business Modelling för att modellera en kunds process och för att därigenom fastslå kraven på IT-stöd. Vi brukar också under verksamhetsanalysen göra en intäkts-/kostnadsanalys (Business Case) av IT-investeringen.

Vi har stor erfarenhet av att effektivisera en kunds process inom de verksamhetsområden som beskrivs här. Inom dessa områden har vi färdiga lösningar bestående av produktkomponenter, i huvudsak bestående av standard produkter.

Ibitec
Nyheter
 
(2005-12-13)
Sensistor köper affärssystem av Ibitec
 
(2005-11-03)
Ibitec förverkligar landstingets vision
 
(2005-11-01)
Ibitec förbättrar vården
 
Nyhetsarkiv