Ibitec
KUNDWEBB  •  INTRANET

   
:: Ibitec.se ::
Företaget
Nytänkande
verksamhetslösningar
Erbjudanden
Affärsområden
Utbildning
Arbetssätt
 
Förtroendemannen - Förtroendemannaregister
 
I Delta Förtroendeman kan man föra register över kommunens förtroendevalda.

För varje förtroendevald kan man registrera uppgifter såsom:
  • Namn och adressuppgifter (hem, arbete).
  • Telefonnummer (hem, arbete, mobil).
  • E-postadress (hem, arbete).
  • Partitillhörighet.
  • Foto, ålder och kön mm.
Dessutom kan man se:
  • Nuvarande politiska uppdrag.
  • Historik över tidigare uppdrag.
Utskrifter
I systemet kan man skriva ut etiketter, matrikel, voteringslistor, närvarolistor etc.

Webbgränssnitt
Det finns ett webbgränssnitt till förtroendemannaregistret så att man kan lägga ut informationen på ett intranät eller kommunens hemsida.

Koppling mot Delta Ärende
För kommuner som använder Delta Ärende som diariesystem finns det kopplingar mellan Förtroendemannaregistret och sammanträdesfunktionen i Delta Ärende. Vid framskrivningar och föredragningslistor hämtas information från registret som automatiskt skrivs in i dokumenten.

Produktblad Förtroendemannen

Referenser på någon av våra nöjda kunder:
  • Strömstad kommun
Vill du veta mer?
Kontakta Ibitec telefon 013-37 67 00 eller skicka e-post till ips@ibitec.se.

Tillbaka

Ibitec
Nyheter
 
(2005-03-17)
Ibitec söker IT-konsulter med rätt inställning
 
(2005-03-01)
Ibitec satsar i Stockholm
 
(2004-08-30)
Ibitec flyttar till Mjärdevi Center.
 
(2004-08-23)
Ibitec tar över från Microsoft.
 
Nyhetsarkiv