Ibitec
KUNDWEBB  •  INTRANET

   
:: Ibitec.se ::
Företaget
Nytänkande
verksamhetslösningar
Erbjudanden
Affärsområden
Utbildning
Arbetssätt
 
Alva IFO - Verksamhetsstöd för individ- och familjeomsorg
 
Alva IFO är ett verksamhetsstöd för Individ- och familjeomsorg, utvecklad tillsammans med flera kommuner och ger tillgänglighet, insyn, delaktighet och samverkan i hela ärendeprocessen.

Systemet är byggt så att användaren lätt skall känna igen sig genom hela applikationen och på ett överskådligt sätt kunna följa ärendena. Arbetet sker med lätthanterliga moduler vilka kan anpassas för att motsvara olika kunders krav och önskemål.

Här är ett urval av systemets funktioner:
  • Stödjer hela ärendeprocessen.
  • God överblick över hur långt ett ärende fortskridit.
  • Bra stöd till strukturerad och tydlig dokumentation.
  • Integration mot andra system t ex ekonomisystem, folkbokföringsregistret.
  • Gemensamma blanketter och brevmallar.
Alva IFO följer kraven i socialtjänstlagen, sekretesslagen, förvaltningslagen, arkivlagen, personuppgiftslagen och annan gällande lagstiftning, förordningar, författningar och praxis inom socialtjänsten.

Produktblad Alva IFO

Referenser på någon av våra nöjda kunder:
  • Skövde kommun
Vill du veta mer?
Kontakta Ibitec telefon 013-37 67 00 eller skicka e-post till ips@ibitec.se.

Tillbaka

Ibitec
Nyheter
 
(2005-03-17)
Ibitec söker IT-konsulter med rätt inställning
 
(2005-03-01)
Ibitec satsar i Stockholm
 
(2004-08-30)
Ibitec flyttar till Mjärdevi Center.
 
(2004-08-23)
Ibitec tar över från Microsoft.
 
Nyhetsarkiv