Ibitec
KUNDWEBB  •  INTRANET

   
:: Ibitec.se ::
Företaget
Nytänkande
verksamhetslösningar
Erbjudanden
Affärsområden
E-business
Business Solutions
Development Partner
Education &
Infrastructure

Utbildning
Arbetssätt
 
Inköp och Elektronisk fakturahantering
 

Leverantörsfaktura samt inköpshantering, är oftast en kostsam verksamhetsprocess för de flesta organisationer. Med detta i åtanke, har Ibitec utvecklat ett erbjudande inom Inköp och Elektronisk Fakturahantering. Erbjudandet är baserat på en standardprodukt och komponent för att hantera leverantörsfakturor på elektronisk väg. Produkten heter ClickApprove.

ClickApprove ger en möjlighet att med ett modulärt tänkande och integration, kunna hantera flera funktioner som ger stöd åt såväl matchning mot inköp, arkivering, rapporter, workflow, godkännande, attest, mailnotifiering, dataexport, bildhantering av fakturor med flera funktioner.

Lösningen är helt webbaserade och kräver därför ej komplicerade installationer utan kan enkelt distribueras ut i en geografiskt spridd organisation.

ClickApprove ger det stöd som verksamheten behöver för att hantera de dagliga rutinerna kring fakturahanteringen av leverantörsfakturor.

Ibitecs föreslagna lösning ger möjligheten att fullständigt integrera ClickApprove i ett tjänstekoncept med Ibitecs erbjudanden avseende Portallösning, Integrationskoncept och Affärssystem (Både ekonomi och Inköp). T ex finns i erbjudandet funktionalitet såsom integration mot inköpssystem för direkt/indirekt material (kopplingar till Axapta inköp), integration mot workflow såväl som utnyttja Biztalk Server för hantering av elektroniska fakturor och Sharepoint Portal Server för dokumenthantering.Tillbaka

Ibitec
Nyheter
 
(2005-12-13)
Sensistor köper affärssystem av Ibitec
 
(2005-11-03)
Ibitec förverkligar landstingets vision
 
(2005-11-01)
Ibitec förbättrar vården
 
Nyhetsarkiv