Ibitec
KUNDWEBB  •  INTRANET

   
:: Ibitec.se ::
Företaget
Nytänkande
verksamhetslösningar
Erbjudanden
Affärsområden
Utbildning
Arbetssätt
 
Portal för 24-timmarsmyndighet
 

Portal för 24-timmarsmyndighet handlar om att utveckla möjligheter för olika grupperingar inom kommun,landsting och statliga organisationer. Att samarbeta och dela information via en portal har blivit en nödvändighet.

Dessa typer av portaler kännetecknas aav följande:

 • En enda kontaktpunkt för alla offentliga tjänster
 • En enda kontaktpunkt för all offentlig information
 • En enda signatur för alla behov
 • Möjligheter att kunna välja mellan olika elektroniska format och kontaktmetoder
Portaler för 24-timmarsmyndighet handlar om att erbjuda servicetjänster för medborgarna. Servicetjänster förekommer på olika nivåer och erbjuds i olika former. Graden av servicehöjden är ofta relaterad till teknikhöjden och kan delas upp i fyra steg som motsvarar någon typ av ambitionsnivå eller direktiv på vad som skall erbjudas och till vilket syfte och vilken kostnad.

Portalens funktioner/tjänster utgörs bland andra av:
 • Blanketttjänster
 • On-line registrering
 • Beskrivning av tjänster
 • Protokoll
 • Personaliserade tjänster
 • Diarium
 • Arkiv
 • Synpunkter
 • Beräkningar/simuleringar
 • Hitta rätt tjänsteman/enhet/avdelning

Tillbaka

Ibitec
Nyheter
 
(2005-12-13)
Sensistor köper affärssystem av Ibitec
 
(2005-11-03)
Ibitec förverkligar landstingets vision
 
(2005-11-01)
Ibitec förbättrar vården
 
Nyhetsarkiv