Ibitec
KUNDWEBB  •  INTRANET

   
:: Ibitec.se ::
Företaget
Nytänkande
verksamhetslösningar
Erbjudanden
Affärsområden
Utbildning
Arbetssätt
 
.NET plattform
 

Ibitecs portalkoncept är baserat på .NET plattformen och Microsofts serverprodukter som t.ex. MS Content Management Server, MS SQL Server, MS BizTalk Server, MS Commerce Server mfl. Ibitec är ett av få företag som redan har stora erfarenheter av att utveckla avancerade lösningar i Microsoft teknikplattform, .NET samt serverprodukter som t.ex. MS Content Management Server 2002. Microsoft.NET - plattformen erbjuder sofistikerade affärsmöjligheter för integrering av data över hela företaget och för leverans av data i ett format som är lätt att analysera, när och där det behövs. .NET plattformen är idealisk för att skapa en sammanhållen portal för både interna och externa användare. På ett enkelt och individanpassat sätt kan medarbetare och kunder, hämta, lämna, söka, bevaka samt kommunicera data och information.

Ibitec har valt att basera sin portalstrategi på Microsoft plattformen därför att den kategoriseras av:

  • Utbyggbarhet: Möjligheten att ansluta nya tjänster och integrera med andra system är mycket god, tack vare de öppna gränsnitten, och Ibitecs komponentbibliotek.
  • Säkerhet: Plattformen innehåller olika metoder för att på ett säkert sätt hantera information och undvika obehöriga intrång
  • Kvalite: T.ex. utseendet på nya sidor bestäms av stilmallar
  • Framtidsäkrad
  • Låg driftkostnad: Applikationer utvecklade för .NET-plattformen är lätta att installera, underhålla och vidareutveckla. Detta bidrar till en låg driftkostnad.

Tjänsteorienterad arkitektur

Ibitecs portalkoncept bygger på en tjänsteorienterat tänkande som definierar vem som får se vad i en flexibel och robust plattform.
Tillbaka

Ibitec
Nyheter
 
(2005-03-17)
Ibitec söker IT-konsulter med rätt inställning
 
(2005-03-01)
Ibitec satsar i Stockholm
 
(2004-08-30)
Ibitec flyttar till Mjärdevi Center.
 
(2004-08-23)
Ibitec tar över från Microsoft.
 
Nyhetsarkiv