Ibitec
KUNDWEBB  •  INTRANET

   
:: Ibitec.se ::
Företaget
Nytänkande
verksamhetslösningar
Erbjudanden
Affärsområden
E-business
Business Solutions
Development Partner
Education &
Infrastructure

Utbildning
Arbetssätt
 
Integrationskoncept
 

Med Ibitecs koncept för integration skapas en helt sammanhållen och utbyggbar arkitektur för data, information och applikationer, där vi kapslar in befintliga system, skapar ett enhetligt användargränssnitt samt ser till att information och data bara behöver uppdateras en gång på ett ställe. Vidare så kopplas egna system samman med systemen som finns ute hos kunder, leverantörer och partners för att få full effekt.

Ibitec Integration Concept bygger på att vi med XML-baserade Web services knyter samman samtliga funktioner i ett företag. Egentligen handlar det mer om integration av människor och processer, inte system. Med våra lösningar ökar hasigheten på informationsflödet i organisationen väsentligt och fler blir insatta i affärsprocessen. I3C kan användas i olika verksamheter med vitt skilda system, så väl egenutvecklade som standardsystem.

Våra lösningar kan levereras till flertalet ledande systemplattformar och är baserade på ledande tekniker och standards. XML är en plattformsneutral W3C-standard (World Wide Web Consortium) som hanterar data representation i kommunikationen mellan datorer. Med hjälp av XML-formatet kan de vanligaste typerna av affärsdata enkelt skickas mellan datorer.

Ibitec har specialistkompetens både på Microsoft BizTalk Server och IBM Wepsphere MQ. Ibitec är Microsoft Gold Certified Partner och är Microsoft Competency i Integrated E-Business Solutions och Information Worker Productively Solutions.Tillbaka


Ibitec
Nyheter
 
(2005-12-13)
Sensistor köper affärssystem av Ibitec
 
(2005-11-03)
Ibitec förverkligar landstingets vision
 
(2005-11-01)
Ibitec förbättrar vården
 
Nyhetsarkiv