Ibitec
KUNDWEBB  •  INTRANET

   
:: Ibitec.se ::
Företaget
Nytänkande
verksamhetslösningar
Erbjudanden
Affärsområden
Utbildning
Arbetssätt
 
Allmänt om vårdplattformar
 

Det har arbetats fram flera koncept för vårdplattformar i Sverige. Med vårdplattform avses här en tjänstebaserad IT-arkitektur som ska tjäna som grund för realisering av olika verksamhetsfunktioner. Grundtanken är att etablera en plattform som innehåller gemensamma grundläggande IT-tjänster som flera verksamhetsfunktioner är i behov av.

Ibitec har bl a erfarenhet av är Regionplattformen som tagits fram av Region IT (landstingen i Östergötlands och Jönköpings län). Den består av tre grundpelare:  • Ett antal gemensamma tjänster med öppna gränssnitt, vilket gör att samma tjänster kan utnyttjas av flera olika applikationer. Tjänsterna hanterar information och funktionalitet som till sin natur bör vara gemensam inom ett landsting, exempelvis sökning av patient, befolkningsuppgifter, koder mm. Rent tekniskt sker åtkomst via CORBA.
  • Ett genomtänkt regelverk för hur samverkan skall ske med bibehållande av en hög säkerhetsnivå. Säkerhetslösningen innehåller bl.a. autenticering, behörighetskontroll och administration, spårbarhet mha digitala signaturer, uppföljning mha loggning, övervakning av utväxling samt konfidentialitet mha kryptering
  • Ett antal applikationer som ge vårdgivare och andra användare verksamhetsnytta genom att använda tjänsterna

Dessutom har Ibitec byggt ett ramverk med ett webbaserat komponentbibliotek för tunna klienter. Ett välutvecklat ramverk kan uppnå en återanvändningsnivå runt ca 50% vilket innebär att Landstingen kan få kraftfulla IT-stöd till en relativt låg kostnad. Historisk har Ibitec använt detta ramverk vid framtagande av kliniksystem på Landstinget. Vid diskussioner med olika kliniker på Landstinget har detta ramverk figurerat som en komponent i olika lösningsförslag.

TillbakaIbitec
Nyheter
 
(2005-06-14)
Ibitec i nytt samarbete med KTH och Microsoft.
 
(2005-03-17)
Ibitec söker IT-konsulter med rätt inställning
 
(2005-03-01)
Ibitec satsar i Stockholm
 
(2004-08-30)
Ibitec flyttar till Mjärdevi Center.
 
Nyhetsarkiv