Ibitec
KUNDWEBB  •  INTRANET

   
:: Ibitec.se ::
Företaget
Nytänkande
verksamhetslösningar
Erbjudanden
Affärsområden
E-business
Business Solutions
Development Partner
Education &
Infrastructure

Utbildning
Arbetssätt
 
Hälso och Sjukvård
 

Ibitec erbjudande mot hälso och sjukvårdssektorn innehåller komponentbaserade verksamhetslösningar för att effektivisera vårdproceserna. Ibitec har också en mängd erfarenheter och spetskompetens i samband med utveckling och användande av tjänster i plattform för hälso- och sjukvård.

  • Utveckling av system för att ge patienter tillgång till vårdinformation via webben
  • Kvalitesarbete i samband med integration av nya applikationer till gemensam plattform och vårdgivarportal
  • Framtagande av dokumentationstjänst för plattformen samt system för att registrea epikriser/slutanteckningar
  • Framtagande av system för operationsanmälan samt tillhörande plattformstjänst
Allmänt om vårdplattformar
Verksamhetslösningar


Vill du veta mer?
Kontakta Ibitec telefon 013-37 67 00 eller skicka e-post till per.gustas@ibitec.se.

TillbakaIbitec
Nyheter
 
(2005-03-17)
Ibitec söker IT-konsulter med rätt inställning
 
(2005-03-01)
Ibitec satsar i Stockholm
 
(2004-08-30)
Ibitec flyttar till Mjärdevi Center.
 
(2004-08-23)
Ibitec tar över från Microsoft.
 
Nyhetsarkiv