Ibitec
KUNDWEBB  •  INTRANET

   
:: Ibitec.se ::
Företaget
Nytänkande
verksamhetslösningar
Erbjudanden
Affärsområden
E-business
Business Solutions
Development Partner
Education &
Infrastructure

Utbildning
Arbetssätt
 
Affärsystem
 

En vanlig situation för en ekonomichef är att sitta med flera verksamhetssystem och sitt gamla ekonomisystem och önska sig bättre kontroll och analyser. Ibland finns ingen koppling alls mellan verksamhetssystemen och ekonomisystemen. Ibitec har ett erbjudande som vänder sig till affärssystembehov, där tjänsteorienterad integration och arkitektur är nyckelord och där flexibilitet, öppenhet, skalbarhet och framtidssäkring finns. Detta innebär att affärssystemet uppträder som en eller flera komponenter i lösningen.Affärssystemet Microsoft Axapta implementeras snabbt och ökar, förenklar och säkerställer spårbarhet, rapporter och annan utdata. Axapta har följande komponenter:

  • Ekonomi
  • Logistik
  • Produktion
  • Handel
  • CRM
  • HRMIntegrationen mot andra befintliga system görs smidigt med hjälp av Ibitecs erbjudande inom Integrationskoncept där tjänstebaserad integration och arkitektur finns i högsätet. Ett gemensamt användargränssnitt kan erbjudas via Ibitecs portalerbjudande, även där ges stöd för en tjänsteorienterad arkitektur.Med Axapta kan den totala kostnaden för ekonomisystemet med tillhörande integrationer mot andra verksamhetssystem eller specialistsystem markant sänkas över tiden. Ibitec har en utprövad metod för att på ett enkelt och direkt sätt införa en Axapta integrerad lösning. Dessutom kan Ibitec erbjuda specialistkompetens inom Axapta och dess komponenter.

Ibitecs konsulter är ofta hämtade från industriell verksamhet med erfarenhet av ekonomi, produktion, logistik, order-lager-fakturering mm. Denna baskunskap kombineras kontinuerligt med kunskap inom modern IT spetskunskap inom Microsoft och .Net. Exemplevis Windows server, SQL-Server, Content Management Server, Sharepoint Portal Server, BizTalk Server mm.

Ibitec är Microsoft Business Solution Partner och är Microsoft Business Solution Axapta Competency Center och har en mångfald av certifierade konsulter inom Axapta

Tillbaka

Ibitec
Nyheter
 
(2005-12-13)
Sensistor köper affärssystem av Ibitec
 
(2005-11-03)
Ibitec förverkligar landstingets vision
 
(2005-11-01)
Ibitec förbättrar vården
 
Nyhetsarkiv