Ibitec
KUNDWEBB  •  INTRANET

   
:: Ibitec.se ::
Företaget
Nytänkande
verksamhetslösningar
Erbjudanden
Affärsområden
Utbildning
Arbetssätt
Metodik
Kunskapsutveckling
Utvecklingsplaner
Kompetensgrupper
Projekterfarenhet
 
Kompetensgrupper
 
För att ytterligare förstärka företagets samlade kompetens och konsulternas kompetens har Ibitec infört kompetensgrupper. Varje anställd ingår i minst två kompetensgrupper. En nätverksplan existerar för varje kompetensgrupp som definierar 4 nivåer av kunskap inom varje område och en plan ingår som anger hur man hittar information och får kunskap för en specifik nivå. Varje anställd har tillsatt tid i budgeten för att medverka i dessa kompetensgrupper. Arbetet i varje kompetensgrupp leds av en ordförande. Ordföranden är en konsult med stor erfarenhet inom kompetensområdet som har till uppgift att vidareutveckla kompetensområdet. Detta kan ske på olika sätt, bevaka seminarier, upprätthålla ett kompetensnätverk med kollegor, tekniska högskolor, föreningar etc. Hur detta görs beskrivs i en nätverksplan för kompetensområdet.

Ibitec bedriver även utbildning i ett affärsområde, Education Center. Detta förstärker också vår förmåga att alltid ligga i framkant avseende nya tekniker och processer. Konsulterna har möjlighet att lättare vidareutbilda sig via detta affärsområde, som ett komplement till annan extern utbildning. Idag har vi avtal med utbildningspartners inom Microsoft, Rational och Sun, men Vi utbildar också inom BEA Weblogics Application Server genom EJB. Inom Östergötland är Ibitec ensamma om att ha avtal med Rational och Microsoft.

Ett antal av konsulterna deltar också som instruktörer i Ibitec’s utbildningsverksamhet. Detta kräver ständigt förnyade kunskaper. Att hålla kvalificerad IT-utbildning, ofta inför konkurrenter, både stärker, utvecklar och verifierar kunskapsnivån.

Ibitec planerar för minst 10 dagars konkret utbildning per konsult, men i många fall genomförs mer utbildning än så.

Ibitec
Nyheter
 
(2005-02-01)
Ibitec söker skarpa hjärnor med rätt inställning
 
(2004-11-18)
Ibitec söker professionell konsult/utbildare
 
(2004-08-30)
Ibitec flyttar till Mjärdevi Center.
 
(2004-08-23)
Ibitec tar över från Microsoft.
 
(2004-06-16)
Ibitec söker skarpa hjärnor
 
Nyhetsarkiv