Ibitec
KUNDWEBB  •  INTRANET

   
:: Ibitec.se ::
Företaget
Nytänkande
verksamhetslösningar
Erbjudanden
Affärsområden
Utbildning
Arbetssätt
Metodik
Kunskapsutveckling
 
Metodik
 
Ibitecs arbetssätt är beskrivna i ett kvalitetssystem. Kvalitetssystemet, som är dokumenterat på Ibitec Extranet, där det även finns dokumentmallar, detaljerade processbeskrivningar, checklistor, m m, består av
  • Kvalitetssäkringsmodell
  • Projektstyrningsmodell (En situationsanpassad PROPS metodik)
  • Utvecklingsmodell. (En situationsanpassad RUP metodik)
Ibitec är väl förtrogen med de marknadsledande utvecklings- och projektmetoderna såsom Rational Unified Process (RUP), Ericsson PROPS och Saab PSM. Vi har ett utbildningssamarbete med Rational beträffande att sälja och att genomföra utbildningar i RUP, ett samarbete som vi är ensamma om i Östergötland. Dessutom har våra konsulter god kännedom om andra använda metoder såsom, LOGIK, Objectory, Select OMT, SDPM etc. Våra konsulter har lång erfarenhet av PROPS och PSM.

Alla anställda är väl förtrogna med vår kvalitetssäkrings-, projekt- och utvecklingsmodell.

Ibitec’s projektstyrningsmodell är i grunden baserad på PROPS, men tillämpad på en pragmatisk nivå som avpassas för respektive projekt via en kvalitetsplan.

Utvecklingsmodellen inom Ibitec är en anpassning (”development case”) av RUP (Rational Unified Process), som för vissa kunder tillämpas fullt ut.

RUP är en inkrementell metodik där kontinuerliga avstämningar görs med kunden och dess användare.Ibitec
Nyheter
 
(2005-12-13)
Sensistor köper affärssystem av Ibitec
 
(2005-11-03)
Ibitec förverkligar landstingets vision
 
(2005-11-01)
Ibitec förbättrar vården
 
Nyhetsarkiv