Ibitec
KUNDWEBB  •  INTRANET

   
:: Ibitec.se ::
Företaget
Nytänkande
verksamhetslösningar
Erbjudanden
Affärsområden
E-business
Business Solutions
Development Partner
Education &
Infrastructure

Utbildning
Arbetssätt
 
Systemutveckling
 
Vi erbjuder kompetensförstärkning inom området systemdesign och systemutveckling. Våra konsulter har en lång och gedigen erfarenhet från systemutvecklingsområdet, både från olika leverantörer, industriföretag och organisationer från olika branscher samt arbetslivserfarenhet från andra konsultbolag.

Ibitec har erfarenhet och kunskap för design och utveckling av mjukvara för inbäddade system, säkerhetslösningar, network management, intelligenta hem, mobilsystem, mobilt internet.

Java
Ibitec tillhandahåller specialistkompetens inom Java. Vi tillhandahåller även företagsanpassad utbildning inom Java. Ibitec har kunskap om de ingående API:er och komponenter som tillsammans utgör Sun Microsystems Java-plattform. Kunskap finns också om tekniker kring Java2 Enterprise Edition (J2EE), utvecklingsmiljöer bl a av typen Application Servers såsom BEA Web-Logic, IBM Web-Sphere, SUN Iplanet, Oracle Application Server, samt testverktyg.

CORBA
Ibitec tillhandahåller specialiserad kunskap inom Common Object Request Broker Architecture, CORBA. CORBA är OMG:s (Object Managements Group) bidrag för att skapa en generell lösning för kommunikation mellan komponenter i datasystem eller mellan datasystem. På så vis tillåts applikationer att kommunicera med varandra oavsett var de finns eller vem som har designat dem. Mer information om CORBA finns på http://www.corba.org/.

Visual Studio
Visual Studio är en produktserie från Microsoft och omfattar flera utvecklingsmiljöer. Ibitec upprätthåller detaljerad kunskap inom de produkter som tillsammans bildar Microsofts .NET Framework såsom:
 • C#.NET
 • Visual Studio.NET
 • Source Visual Basic.NET
 • C++
 • J Script
 • SOAP
 • UDDI
 • WSDC
 • COM+
Lotus Notes
Ibitec tillhandahåller specialistkompetens inom Lotus Notes/Lotus Domino utvecklingsmiljöer. Både avseende nyutveckling, anpassning av befintliga lösningar samt integration mellan Lotus Notes applikationer och annan miljö.

XML
XML, Extensible Markup Language, är ett välstrukturerat sätt att beskriva data och utbyta information genom att nyttja enkla och flexibla standardbaserade format. Vad är då skillnaden mellan HTML och XML?
 • HTML erbjuder universella metoder att visa data.
 • XML erbjuder universella metoder att arbeta direkt med data.
Internet har revolutionerat sättet att distribuera och söka information. Organisationer i alla dess former har satt tjänster i luften i sina företags intranät. Dessa har gjorts tillgängliga för kunder, leverantörer och partners i så kallade Extranät. Med hjälp av XML kan man höja värdet av all den information som finns samlad på Internet. Data beskrivs i ett öppet text-
baserat format och levereras via standardtjänster på Internet. XML kräver precisa deklarationer vad gäller innehåll och ger på så sätt mer meningsfulla sökresultat. Flertalet av de ledande IT-företagen har anammat XML vilket har lett till att det inom kort kommer att finnas standardprodukter med XML-stöd. Ibitec har med framgång använt sig av XML i olika lösningar. På http://www.xml.org/ finns mer information om XML.

SQL

Oracle
Oracle är den marknadsledande databas-servern från världens näst största programvaruföretag med samma namn. Från och med Oracle8 är den en objekt-/relationsdatabas och Oracle8i är dessutom speciellt designad för internetutveckling. Oracle är snabb, skalbar och driftsäker. http://www.oracle.com.

SQL Server
SQL Server är ett relationsbaserat databashanteringssystem (Relational Database Management System - RDBMS) som använder Transact-SQL för kommunikationen mellan klient och server. RDBMS ansvarar för hantering av relationer mellan data, att data sparas på ett korrekt sätt och för åter-
skapande av databasen. Mer info finns på http://www.microsoft.com/sql/.

Ibitec
Nyheter
 
(2005-03-17)
Ibitec söker IT-konsulter med rätt inställning
 
(2005-03-01)
Ibitec satsar i Stockholm
 
(2004-08-30)
Ibitec flyttar till Mjärdevi Center.
 
(2004-08-23)
Ibitec tar över från Microsoft.
 
Nyhetsarkiv