Ibitec
KUNDWEBB  •  INTRANET

   
:: Ibitec.se ::
Företaget
Nytänkande
verksamhetslösningar
Erbjudanden
Affärsområden
E-business
Business Solutions
Development Partner
Education &
Infrastructure

Utbildning
Arbetssätt
 
Utvecklingsmetodik och systemarkitektur
 
Vi går in i komplexa stora utvecklingsprojekt med roller som Metodansvarig och/eller Kvalitetsansvarig (Quality Manager). Vi tar också fram metod-
beskrivningar och kvalitetsplaner för stora systemutvecklingsprojekt. Våra metoder är oftast inkrementella. Vi använder med fördel egna metoder eller RUP (Rational Unified Process). Vi har god kännedom om använda metoder på marknaden typ Objectory, Logik, etc.


Ibitec
Nyheter
 
(2005-03-17)
Ibitec söker IT-konsulter med rätt inställning
 
(2005-03-01)
Ibitec satsar i Stockholm
 
(2004-08-30)
Ibitec flyttar till Mjärdevi Center.
 
(2004-08-23)
Ibitec tar över från Microsoft.
 
Nyhetsarkiv