Ibitec
KUNDWEBB  •  INTRANET

   
:: Ibitec.se ::
Företaget
Nytänkande
verksamhetslösningar
Erbjudanden
Affärsområden
E-business
Business Solutions
Development Partner
Education &
Infrastructure

Utbildning
Arbetssätt
 
Infrastruktur
 
Nedan beskrivs områden där vi erbjuder kompetensförstärkning inom teknik- och infrastruktur. Våra konsulter har en lång och gedigen erfarenhet från infrastruktur produkter, som vi för övrigt parallellt ger utbildning i, se vidare affärsområdet Education Center.

Windows .NET/XP
Windows .NET Server är nästa stora plattform från Microsoft. Givetvis håller sig Ibitec framme även på denna front. De största nyheterna i Windows .NET Server är flexibiliteten. .NET Server är enkel att anpassa efter företagets behov. Genom att bygga på styrkan i Windows 2000 och utöka den med flera nya funktioner ger .NET server en låg TCO (Total Cost of Ownership). Övergripande förbättringar som gjorts är bl a ett prestandaförbättrat Active Directory, många enklare och effektivare managementverktyg och givetvis en djup integration med XML Web Services.

Besök http://www.microsoft.com/windows.netserver om du vill veta mer om Windows .NET Server 2003.

Windows XP är klientoperativsystemet som ger din arbetsstation ett lyft. Med .NET Server i nätverket kan man dra full nytta av Windows XP som arbetstation. För mer information om Windows XP, besök http://www.microsoft.com/windows/.

Systems Management Server
Systems Management Server (SMS) är ett system som möjliggör övervakning/inventering av distribuerade resurser/system. SMS används bla till att installera klienter, distribuera mjukvara till klientdatorer, sammanställa hårdvaru- och mjukvaruinventering, använda mjukvarumätningsegenskaper och att använda fjärrverktyg. På http://www.microsoft.com/smsmgmt hittar du mer om SMS.

Under 2003 släpps nästa version av SMS, System Manangement Server 2003. SMS 2003 har många nyheter, bla bättre stöd för mobila klienter, effektivare inventering av program, snabbare programdistribution samt integrering med Active Directory.

Outlook Exchange
Exchange är mycket mer än bara en mailserver. I våra lösningar mot dig som kund bygger vi en grupprogramvara med Exchange som grund i ett meddelandesystem och Outlook som klient. Varför skicka runt beställningar och rapporter för hand (som dessutom bara en kan arbeta med i taget) när du lika gärna kan använda elektroniska versioner, formulär, i Outlook!

Formulär utvecklade för Outlook/Exchange baseras på de olika typer av standardformulär som finns i Outlook (Kontaktpersoner, Kalendrar, Anteckningar mm). Ofta behöver bara en anpassning av layouten göras. Det går även att bygga mer avancerade lösningar i Outlook med VB-script men då krävs naturligtvis mer arbete. Bäst resultat får du om utvecklingen sker på den senaste versionen av Outlook, Outlook 2000. Ytterligare avancerade lösningar går att bygga med hjälp av CDO (Collaboration Data Objects).

Det finns även metoder för att konvertera vissa av dina lösningar i Outlook till HTML. Från och med Outlook98 kan du även använda HTML i Outlook. Besök http://www.microsoft.com/exchange/ för mer information om MS Exchange.

MS Transaction Server
MTS är en NT-baserad miljö som tillhandahåller transaktionstjänster, säkerhet och resurspooler för distribuerade COM-baserade applikationer. MTS, som bygger på COM och DCOM (se ovan), innehåller många tjänster för att underlätta implementeringen av COM-klienter och servrar. I synnerhet fjärrservrar. Med MTS är det enkelt att skala enkla enanvändarlösningar till fleranvändarlösningar eftersom MTS automatiskt hanterar trådning av komponenter.

MS SharePoint Portal Server
SharePoint Portal Server 2001 är ett dokumenthanteringssystem som enkelt samlar företagets dokument i en webportal. I dokumenthanteringssystemet ingår versionshantering, incheckning och utcheckning av dokument, publicering med godkännandeprocess, samt möjlighet till prenumerationer på dokument eller sökningar. En effektiv sökmotor ger snabba sökresultat vid fritextsökning i dokument. SharePoint kan också indexera externa källor för sökning såsom publika kataloger i Exchange, webplatser, Lotus Notes-databaser och filservrar. SharePoint är tätt integrerat med Officepaketet vilket möjliggör en snabb och effektiv arbetsprocess.

Ibitec
Nyheter
 
(2005-03-17)
Ibitec söker IT-konsulter med rätt inställning
 
(2005-03-01)
Ibitec satsar i Stockholm
 
(2004-08-30)
Ibitec flyttar till Mjärdevi Center.
 
(2004-08-23)
Ibitec tar över från Microsoft.
 
Nyhetsarkiv