Ibitec
KUNDWEBB  •  INTRANET

   
:: Ibitec.se ::
Företaget
Nytänkande
verksamhetslösningar
Erbjudanden
Affärsområden
E-business
Business Solutions
Development Partner
Education &
Infrastructure

Utbildning
Arbetssätt
 
Verksamhetsanalys och användbarhet
 
Vi utför tillsammans med våra kunder verksamhetsanalyser. Med hjälp av Ibitecs metod för verksamhetsanalys, som vi med fördel använder, kan man identifiera problemorsaker, fastställa de mest effektiva åtgärderna samt mäta effekterna av dem. Metoden kan ses som en verktygslåda där enbart utvalda delar som anses vara relevanta för projektet plockas ut.

Syftet med metoden är att ta fram en modell som beskriver den verksamhet som skall stödjas av ett framtida system. Genom verksamhetsanalysen får man en ordentlig överblick på de uppgifter som skall utföras och vilken typ av information användarna behöver för att kunna utföra arbetsuppgifterna på ett effektivt sätt. Detta görs genom att beskriva verksamhetens aktörer och användningsfall.

Målet är att kunder, slutanvändare och systemutvecklare skall få en gemensam bild av verksamheten, vilket är resultatet med fasen.


Ibitec`s utvecklingsmodell är användbarhetscentrerad. Genom att involvera användbarhet i utvecklingsprocessen säkerställs det att nya system utvecklas i enlighet med användarnas behov och önskemål. Framförallt handlar det om att skaffa sig en god bild av de blivande användarnas situation och definiera krav på systemets användbarhet i enlighet med dessa.

Bland annat formuleras användbarhetsmål. I aktiviteten formuleras dessa genom att mål sätts upp för hur väl systemet skall stödja användaren i arbetet. Det kan t ex vara den längsta godkända tid för att lösa en uppgift, eller det högsta antalet fel som användaren får göra för att lösa en uppgift. Det bör utses en person i projektgruppen som kommer att vara ansvarig för att alla aspekter på användbarhet uppfylls. Personen ansvarar för att tid och resurser för användbarhet avsätts. Resultatet är en mållista för användbarhet som kan ses som ett kontrakt på vilka krav på användbarhet som systemet skall uppfylla.


Ibitec
Nyheter
 
(2005-03-17)
Ibitec söker IT-konsulter med rätt inställning
 
(2005-03-01)
Ibitec satsar i Stockholm
 
(2004-08-30)
Ibitec flyttar till Mjärdevi Center.
 
(2004-08-23)
Ibitec tar över från Microsoft.
 
Nyhetsarkiv