Ibitec
KUNDWEBB  •  INTRANET

   
:: Ibitec.se ::
Företaget
Nytänkande
verksamhetslösningar
Erbjudanden
Affärsområden
Utbildning
Arbetssätt
 
Education Center
 

Aktuella kurser
Litet axplock från Vinterns kommande kurser!

 • 9-13 jan, 2596 Managing Microsoft Systems Management Server 2003
 • 9-13 jan, SL-275 Java Programmering
 • 16-17 jan, 8036 Designing IT Platform Colloborative Applications with MS SharePoint 2003 Workshop
 • 23-24 jan, 2014 Customizing MS Office SharePoint Products & Technologies 2003
 • 30 jan-1 feb, 2433 Microsoft Visual Basic Scripting Edition & Windows Script Host Essentials
 • 31 jan-2 feb, 2830 Designing Security for Microsoft Network
 • 6-7 feb, 8332 Axapta Installation & Configuration I
 • 9-10 feb, 2158 Deploying & Managing E-Business Solutions using MS BizTalk Server 2004

  Ibitec erbjuder schemalagda och skräddarsydda utbildningar för teknik, systemutveckling, systemutvecklingsmetodik. Vi erbjuder även öppna samt företagsanpassade seminarier.

  - SUN
  Ibitec är auktoriserad av SUN att hålla deras Java kurser. Vi erbjuder utbildning direkt från källan kompletterad med värdefulla synpunkter från våra utvecklingsprojekt. Suns utbildningsmaterial kombineras med våra konsulters mångåriga erfarenhet i Java-programmering.
  • Utbildning omfattande Java, Enterprise Java Beans, Utveckling av J2EE-kompatibla program samt Objektorienterad systemutveckling. Utbildningen sker inom ramen för ASEC (Authorized Sun Education Center), med kurser utvecklade av SUN.
  + IBM/Rational

  + Microsoft

  + Kurser utomlands • Ibitec
  Nyheter
   
  (2005-12-19)
  Ekonomistyrningsverket tecknar ramavtal med Ibitec
   
  (2005-12-13)
  Sensistor köper affärssystem av Ibitec
   
  (2005-11-03)
  Ibitec förverkligar landstingets vision
   
  Nyhetsarkiv