Ibitec
KUNDWEBB  •  INTRANET

   
:: Ibitec.se ::
Företaget
Nytänkande
verksamhetslösningar
Erbjudanden
Affärsområden
E-business
Business Solutions
Development Partner
Education &
Infrastructure

Utbildning
Arbetssätt
 
Education Center
 

Aktuella kurser
Litet axplock från Vinterns kommande kurser!

 • 29-30 nov, 8332 Axapta Installation & Configuration I, Sthlm
 • 8-9 dec, 2694 Updating Web Server skills to IIS 6.0
 • 15-16, 19-21 dec, 2824 ISA Server 2004
 • 9-13 jan, 2596 Managing Microsoft Systems Management Server 2003
 • 16-17 jan, 8036 Designing IT Platform Colloborative Applications with MS SharePoint 2003 Workshop
 • 23-24 jan, 2014 Customizing MS Office SharePoint Products & Technologies 2003
 • 23-27 jan, 2157 Developing E-business Solutions using Microsoft BizTalk Server 2004

  Ibitec erbjuder schemalagda och skräddarsydda utbildningar för teknik, systemutveckling, systemutvecklingsmetodik. Vi erbjuder även öppna samt företagsanpassade seminarier.

  - SUN
  Ibitec är auktoriserad av SUN att hålla deras Java kurser. Vi erbjuder utbildning direkt från källan kompletterad med värdefulla synpunkter från våra utvecklingsprojekt. Suns utbildningsmaterial kombineras med våra konsulters mångåriga erfarenhet i Java-programmering.
  • Utbildning omfattande Java, Enterprise Java Beans, Utveckling av J2EE-kompatibla program samt Objektorienterad systemutveckling. Utbildningen sker inom ramen för ASEC (Authorized Sun Education Center), med kurser utvecklade av SUN.
  + IBM/Rational

  + Microsoft

  + Kurser utomlands • Ibitec
  Nyheter
   
  (2005-12-13)
  Sensistor köper affärssystem av Ibitec
   
  (2005-11-03)
  Ibitec förverkligar landstingets vision
   
  (2005-11-01)
  Ibitec förbättrar vården
   
  Nyhetsarkiv