Ibitec
KUNDWEBB  •  INTRANET

   
:: Ibitec.se ::
Företaget
Nytänkande
verksamhetslösningar
Erbjudanden
Affärsområden
E-business
Business Solutions
Development Partner
Education &
Infrastructure

Utbildning
Arbetssätt
 
E-business
 
Affärsområdet erbjuder komponentbaserade affärslösningar riktade mot intressenter till ett företag eller en organisation. Intressenterna utgörs normalt av Kunder, Leverantörer och Anställda. Affärslösningarna är webb-baserade och gör att intressenterna knyts närmare företaget och får tillgång till delar av det interna IT-stödet. Detta ökar försäljningen samt effektiviserar den egna organisationen.

Ibitec levererar affärslösningar inom följande applikationsområden:

Portalösningar

24 timmars myndighet
Intranät,Internet och Extranet
Service och Underhåll
Kund och Leverantörsportaler

Övriga lösningar

Digital Publishing
Ärendehantering
Integration
Customer Relationship Management


Ibitec
Nyheter
 
(2005-12-13)
Sensistor köper affärssystem av Ibitec
 
(2005-11-03)
Ibitec förverkligar landstingets vision
 
(2005-11-01)
Ibitec förbättrar vården
 
Nyhetsarkiv