Ibitec
KUNDWEBB  •  INTRANET

   
:: Ibitec.se ::
Företaget
Nytänkande
verksamhetslösningar
Erbjudanden
Affärsområden
E-business
Business Solutions
Development Partner
Education &
Infrastructure

Utbildning
Arbetssätt
 
Portaler (Intranät, Internet, Extranät)
 
Vi hjälper en kund att effektiverisera sina interna processer genom att förlänga och på detta sätt fortsätta att använda funktioner hos befintliga system ut till nya användargrupper. T ex erbjuder vi produktkomponenter som möjliggör inkoppling till de flesta förekommande affärssystemen som finns på marknaden idag. Internet/Intranät/Extranät innebär ett kompletterande sätt att göra information tillgänglig på ett enhetligt sätt och ge maximalt stöd i en kunds verksamhet. Vi erbjuder marknadsledande publiceringsverktyg, som möjliggör olika grupper av användare att förse intranätet med publiceringsmaterial.

Vi har tillgång till en mängd intranätstjänster som kan pluggas in i det intranäts ramverk som erbjuds. Vi erbjuder två ramverk, ett i Microsoft .Net teknik och ett i J2EE teknik (IBM, SUN, BEA). Givetvis administrerar intranätet all dokumentationshantering för kunden och givetvis byggs användargränsnittet upp av en portal. Vi erbjuder givetvis också portaler mot företag, leverantörer och kunder.


Ibitec är Micrsoft Gold Partner och är Microsoft Competency i Integrated E-Business Solutions och Information Worker Productively Solutions.

.NET plattform


Ibitec
Nyheter
 
(2005-12-13)
Sensistor köper affärssystem av Ibitec
 
(2005-11-03)
Ibitec förverkligar landstingets vision
 
(2005-11-01)
Ibitec förbättrar vården
 
Nyhetsarkiv