Ibitec
KUNDWEBB  •  INTRANET

   
:: Ibitec.se ::
Företaget
Nytänkande
verksamhetslösningar
Erbjudanden
Affärsområden
E-business
Business Solutions
Development Partner
Education &
Infrastructure

Utbildning
Arbetssätt
 
Projektplanering
 

  • Projektplanering
  • Projektkalkylering
  • Projektuppföljning
  • Resursplanering
  • Resurshantering
Projekt är en naturlig del i de flesta organisationers verksamhet. De utgör stöd för verksamhetens utveckling eller är delar av den ordinarie verksamheten.

IT-stöd bör finnas för arbetspaket, effektiv tidplanering, resursallokering, prognoser och uppföljning från verkligt utfall. Ibitec tillhandahåller komponenter som kan konfigueras till effektiva IT-lösningar för projektuppföljning.

Ibitec arbetar med Microsoft Project Server som en komponent i våra lösningar där hantering och planering av både projekt och resurser ingår. Verkligt utfall kan överföras via kopplingar till ekonomisystem och redovisningssystem. Ibitec använder med fördel av Microsoft Axapta Projekt för projektuppföljning. Ibitec har också erfarenhet av affärsystemkopplingar från SAP/R3, LAWSON, IFS Applications, JEEVES och Intentia Movex.


Tillbaka

Ibitec
Nyheter
 
(2005-12-13)
Sensistor köper affärssystem av Ibitec
 
(2005-11-03)
Ibitec förverkligar landstingets vision
 
(2005-11-01)
Ibitec förbättrar vården
 
Nyhetsarkiv