Kursinformation

SL-110  Grunderna i Java

 5 dagar

Beskrivning

Kursen är ett utmärkt val för deltagare som vill lära sig programmera med hjälp av Java(TM) och riktar sig till personer med liten eller ingen erfarenhet av programmering. Deltagarna lär sig skriva enklare Java-program och får en bra grund för fortsatt arbete och utbildning.

Förkunskaper

Grundläggande datorvana, t.ex. kunna öppna och spara filer, använda en webbläsare samt kunna använda matematiska och tekniska begrepp. 

Fortsättning

Vi rekommenderar:
SL-275 Java programmering.

Innehåll

 • Beskriva Javas bakgrund och viktiga   egenskaper
 • Hämta nödvändiga utvecklingsverktyg
 • Göra en objektorienterad analys för ett Java-program och skapa en uppsättning klasser, attribut och operationer
 • Läsa och förstå källkod i Java
 • Skapa och tilldela värden till primitiva variabler och referensvariabler och använda dem i program
 • Läsa och förstå källkod i Java
 • Skapa och tilldela värden till primitiva variabler och referensvariabler och använda dem i program
 • Beskriva hur olika typer av variabler lagras i minnet 
 • Avgöra när man måste omvandla variablers datatyp (casting) och skriva kod för detta 
 • Skriva program som använder villkorssatser som if/else
 • Skriva program som använder slingor som while, for och do 
 • Skapa program med metodanrop, överföring av argument och returvärden 
 • Skapa program som tillämpar objektorienterade koncept som inkapsling
 • Skapa program som använder en en- eller flerdimensionell array och dess element
 • Beskriva och implementera arv i ett Java-program
 • Beskriva avancerade objektorienterade koncept som polymorfi
 • Skapa ett enklare Java-program med ett grafiskt användargränssnitt
  Mer information
Ibitec Utbildning
Tipsa en kollega om denna kurs
Kollegas email:
Din email:
Meddelande: