Kursinformation

FJ-310 Utveckling av J2EE-kompatibla program

 5 dagar

Beskrivning

Sun-certifierade Java-programmerare som vill utveckla program som följer standard för J2EE.
Kursen ger deltagarna de kunskaper som krävs för att skapa program som är kompatibla med J2EE(TM) (Java 2 Platform Enterprise Edition). De komponenter som behandlas under kursen är EJB (Enterprise JavaBeans(TM)), Servlets, JSP-tekniken (JavaServer Pages(TM)) samt HTML (HyperText Markup Language) och Java-klienter där komponenterna används. Deltagarna arbetar med praktiska övningar där en uppgift är att bygga ett distruberat end-to-end-program. I övningarna utforskar deltagarna databasinteraktion från session beans-komponenter som använder Java DataBase Connectivity (JDBC(TM)) och entity beans-komponenter som använder både BMP och CMP.

Innehåll

  • Skapa, koda och testa EJB-komponenter med affärslogik
  • Använda servlets för HTML-klientåtkomst till EJB-komponenter
  • Skapa HTML-klienter med hjälp av JSP-sidor
  • Använda en databas med hjälp av JDBC eller EJB-komponenter
  • Sätta ihop, implementera och testa ett distribuerat Java-program med
    hjälp av Reference Implementation
  Mer information
Ibitec Utbildning
Tipsa en kollega om denna kurs
Kollegas email:
Din email:
Meddelande: