Kursinformation

8004 Objektorienterad Analys och Design med UML

 4 dagar

Beskrivning

Denna kurs lär ut de tekniker som behövs
för att på bästa sätt dra nytta av systemkrav fastställda med hjälp av användningsfall i utvecklingen av en robust designmodell.
Deltagarna får lära sej UML (Unified
Modeling Language) för att beskriva grundläggande och avancerade objektorienterade analys - och designkoncept. Systemarkitektur, komponenter, klasser, objekt, relationer, stereotyper samt alla stödjande diagram tas upp.
UML används normalt för att fånga upp och informera om analys - och designbeslut under ett projekts hela livscykel. Kursen lär därför ut UML-notationen i ett iterativt, användningsfallsdrivet, arkitekturcentrerat processammanhang.

Kursen rekommenderas för

Analytiker, designers och systemutvecklare, som vill få en djup förståelse för objektorienterad analys och design, liksom praktisk erfarenhet av att tillämpa mer avancerade oo-tekniker

Förkunskaper

Erfarenhet av objektorientering och programutveckling rekommenderas

Innehåll

 • Tillämpa en iterativ, användningsfallsdriven, arkitekturcentrerad process vid utvecklingen av en stabil designmodell
 • Använda UML för att framställa designmodellen
 • Tillämpa principerna för abstraktion, inkapsling, arv och polymorfism.
 • Förstå de olika aspekterna på programvaruarkitektur.
 • Beskriva några grundläggande hänsynstaganden vid design, inklusive användandet av mönster.
Följande ämnen tas upp och diskuteras i detalj:
 • Bra moderna metoder vid programvaruutveckling
 • Introduktion till Rational Unified Process
 • Objektorientering
 • Kravaktiviteter artefakter
 • Analys-och designaktiviteter
 • Arkitekturell analys
 • Analys av användningsfall
 • Arkitekturell design
 • Samtidighet och distribution
 • Användningsfalls-,delsystems - och klassdesign
  Mer information
Ibitec Utbildning
Tipsa en kollega om denna kurs
Kollegas email:
Din email:
Meddelande: