Kursinformation

8002 Rational Unified Process, Införande

 2 dagar

Beskrivning

Denna kurs beskriver hur man inför Rational Unified Process i ett projekt eller en organisation. Genom exempel och övningar visas hur man utvärderar nuvarande organisation, anpassar processen efter denna, och därefter med olika tekniker börjar arbeta enligt den nya anpassade processen.

Kursen rekommenderas för processingenjörer, processmentorer, projektledare, tekniskt ansvariga, förändringsansvariga och andra personer som behöver förstå hur man anpassar och inför Rational Unified Process.

Förkunskaper

8001 Rational Unified Process Grunder eller 6 månaders erfarenhet av att använda Rational Unified Process. 

Innehåll

 • Förstå hur man inför Rational Unified Process i en organisation 
 • Bedöma en programvaruutvecklingsorganisation 
 • Konfigurera Rational Unified Process 
 • Planera införandet av processen 
 • Utvärdera ett processinförande 
 • Faser, arbetsflöden och roller i Rational Unified Process 
 • Avsikten med och målet för varje arbetsflöde 
 • Hur man bedömer en organisation före processinförandet
 • Konfigurerar processen för en specifik organisation eller ett specifikt projekt 
 • Vanliga anpassningar av processen för olika typer av projekt och organisationer 
 • Definiera ett införande av Rational Unified Process för en organisation 
 • Upprätta en lista över risker i ett införandeprojekt 
 • Anpassa och bygga ut onlineprocessen 
 • Stöd för processen med automatiserade verktyg 
 • Vanliga typer av utbildnings- och mentorkompetens som behövs för att stödja införandet av Rational Unified Process
  Mer information
Ibitec Utbildning
Tipsa en kollega om denna kurs
Kollegas email:
Din email:
Meddelande: