Kursinformation

8001 Rational Unified Process, Grunder

 2 dagar

Beskrivning

Rational Unified Process är en process för programvaruutveckling som sträcker sig över projektets hela livscykel och som används av utvecklare för att utföra både projektlednings- och utvecklingsuppgifter. Denna översikt förklarar nyckelbegrepp, såsom identifiering av krav och användningsfall, kontrollerad iterativ utveckling och tidig validering av programvarans arkitektur. Kursen använder Rational Unified Process' online-miljö för att illustrera processens uppbyggnad, detaljerna i processdefinieringen och miljöns navigeringsmöjligheter. 

Kursen rekommenderas för processingenjörer, tekniskt ansvariga, projektledare, analytiker, designansvariga, dataingenjörer, ansvariga för konfigurationshantering, ansvariga för testning och kvalitetssäkring samt andra som behöver få en översikt över Rational Unified Process. 


 

Förkunskaper

Kursen förutsätter inga speciella förkunskaper. 

Innehåll

  • Förstå vad som är bra arbetsmetoder vid modern programvaruutveckling och vilka fördelar dessa ger 
  • Förstå de olika faserna och komponenterna i Rational Unified Process och hur man kan anpassa processen 
  • Förstå fördelarna med en användningsfallsdriven och arkitekturcentrisk process
  • Bra arbetsmetoder vid programvaruutveckling 
  • Rational Unified Process 
  • Iteraktiv utveckling 
  • Användning av processelement, bl a arbetsflöden, artefakter, aktiviteter 
    och riktlinjer för de olika faserna i livscykeln
  • Process för utveckling av e-businessystem 
  Mer information
Ibitec Utbildning
Tipsa en kollega om denna kurs
Kollegas email:
Din email:
Meddelande: