Kursinformation

2810 Fundamentals of Network Security

 4 dagar
Certifiering CompTIA Security+

Beskrivning

Efter kursen kan du hantera säkerheten i nätverket på ditt företag. Du kan identifiera hot, känner till svaga punkter och kan hantera säkerhetsrelaterade incidenter. Kursen ger dig en bred kännedom om plattformsoberoende säkerhet då kursen inte är direkt knuten till Microsoft Windows. Kursen ger dig en bra grund för att gå vidare med mer avancerade områden inom säkerhet.
 

Förkunskaper

Du bör ha ett års erfarenhet av att administrera ett TCP/IP-nätverk samt kunskaper i Windows 2000 motsvarande kurs:
2152  Implementing Windows 2000 Professional and Server.

Innehåll

 • Hot mot säkerheten och svaga punkter
 • Implementera och upprätthålla en säker grundkonfiguration
 • Säkra information med autentisering och åtkomstkontroll
 • Använda kryptering för att säkra information
 • Använda PKI (Public Key Infrastructure) för att säkra information
 • Säkra webbservrar mot attacker
 • Konfigurera säkerhet i webbläsaren
 • Konfigurera säkerhet för vanliga internetprotokoll
 • Säkerhet avseende e-post och Instant Messaging
 • Hantera säkerhet avseende katalogtjänster och DNS
 • Säkerhet avseende dataöverföring
  Implementera och övervaka säkerhet för gränsskiktet mot Internet
 • Backup och recoveryinnehåll
  Mer information
Ibitec Utbildning
Tipsa en kollega om denna kurs
Kollegas email:
Din email:
Meddelande: