Kursinformation

 2730 Building Microsoft Content Management Server 2002 Solutions

 4 dagar
Certifiering: finns ännu ingen

Beskrivning

Kursen är främst avsedd för utvecklare av webbplatser, men  innehåller också delar som kan vara intressanta för systemadministratörer, nätverksadministratörer och  IT-ansvariga, som kommer vara inblandade i webbplatsens utveckling och införande. 

Deltagarna  får lära sig hur man utvecklar och implementerar webbplatser med Microsoft Content Management Server 2002 (CMS 2002).

Förkunskaper

Följande krävs för kursen:

 • Kunskap om Microsoft Visual Studio .Net och .Net Framework
 • Kunskap om Microsoft Visual C# eller Visual Basic .Net
 • Kunskap om Microsoft Visual Basic

 

Innehåll

 • Introduktion till Content Management Server 2002 – Introduktion till CMS funktionalitet och arkitektur.
 • Webbplatsens ramverk – Introduktion till hur webbplatser i CMS är uppbyggda och definition av begrepp som används. Genomgång av hur man skapar nya mallar.
 • Navigation – Genomgång av hur man utvecklar navigation med CMSs API för publicering.
 • Förändra Web Author kontrollen – Genomgång av hur Web Author-kontrollen fungerar och hur den kan förändras. Web Author-kontrollen är den meny och funktionalitet som författare använder för att förändra webbsidorna.
 • Förändra arbetsflödet – Genomgång av arbetsflödet i CMS och hur det kan utökas.
 • Skapa egna Placeholder-kontroller – Mallarna i CMS är uppbyggda med Placeholder-kontroller, dessa används för att mata in och presentera information. Detta avsnitt går igenom hur man kan skapa egna Placeholder-kontroller.
 • Arbeta med Word XP integrationen – Genomgång av hur författare kan använda Word XP för att publicera information.
 • Content Syndication med web services – Genomgång av begreppet Content Syndication och hur man kan använda CMS för att dela innehåll mellan webbplatser.
 • Introduktion till Content Connector – Genomgång av integrationen mellan CMS och Microsoft Commerce Server.
 • Migration – Ger kunskap om hur man migrerar från en äldre version av CMS till CMS 2002.
 • Deployment – Genomgång av hur information kan flyttas mellan CMS-servrar och hur man skriver script som gör detta automatiskt.
 • Prestanda – Ger råd och information om hur man övervakar och optimerar prestanda för sin CMS webbplats. Bland annat tas olika cachnings alternativ upp.
 • Autenticering, behörighet och säkerhet – Ger kunskap i vilka autenticerings möjligheter som finns inom CMS och hur behörighetskontroll sker genom roller och rättighetsgrupper. Slutligen diskuteras även hur man kan göra webbplatsen säkrare.
 • Webbplatser med flera språk – Introducera det stöd som finns för webbplatser som ska finnas på flera språk i CMS.
  Mer information
Ibitec Utbildning
Tipsa en kollega om denna kurs
Kollegas email:
Din email:
Meddelande: