Kursinformation

2667 Introduction to Programming

 3 dagar
Certifiering: finns ännu ingen

Beskrivning

Lärarledd tredagars introduktionskurs i programmering. Deltagarna kommer att lära sig grundläggande koncept och termer för mjukvaruutveckling och skaffa sig förmåga att designa och skriva enkla småprogram. Kursen förutsätter ingen programmeringsbakgrund och tillhandahåller en överblick över utvecklingsprocesser såväl som introduktion till viktiga programstrukturer och metoder.

Kursen tar upp ämnen såsom egenskaper hos programspråk, integrerade utvecklingsmiljöer, flödesdiagram, algoritmer och pseudokod, variabler, operander, villkor, loopar, felhantering och felsöking, objektorienterad programmering, design av användargränssnitt, modulering och XML tjänster (Extensible Markup Language).


Kursen är tänkt för deltagare som vill:

 • Lära sig vad mjukvaruutveckling är och vad utvecklare sysslar med.
 • Lära sig koncept och termer för att underlätta kommunikation med utvecklare.
 • Lära sig läsa, följa och förstå enkel kod.
 • Lära sig skriva, testa och felsöka kod för att lösa enkla problem.
 • Utvärdera sina karriärmöjligheter som programmerare eller mjukvaru utvecklare.

Förkunskaper

Kursen utgår från att deltagaren besitter följande färdigheter:

Grundläggande datorfärdigheter såsom surfning på Internet eller användning av en ordbehandlare.
Kunskap om hur mus och tangentbord används för att navigera i Microsoft Windows®.  
Förmågan att hantera filer såsom bläddra i kataloger, öppna och spara filer och skapa kataloger. 

Fortsättning

Lämplig kurs efter genomgång av denna kurs: 2433: MS Visual Basic Scripting Edition and Windows Script Host Essentials.

Innehåll

Efter genomgången kurs ska deltagaren kunna:
 • Beskriva av en typisk dator och dess kärnkomponenter. 
 • Beskriva utvecklingsprocessen, syfte, kritiska steg och var programmering passar in i bilden.
 • Beskriva syftet med programmering och utveckling av mjukvara. 
 • Beskriva utvecklingen av de vanligaste moderna språken och egenskaper och skillnader för dem.
 • Definiera en integrerad utvecklingsmiljö. 
 • Beskriva arkitekturen bakom en applikation. 
 • Identifiera problem som går att lösa med programmering. 
 • Använda vanliga abstrakta metoder för att beskriva en lösning.
 • Implementera variabler.
 • Räkna upp och beskriva vanliga operander.
 • Implementera villkorliga satser.
 • Implementera loopstrukturer. 
 • Implementera procedurer. 
 • Hantera fel. 
 • Implementera objektorienterade programmeringstekniker. 
 • Modulera ett objektorienterat program. 
 • Bygga en Windows baserad applikation. 
 • Bygga en Webapplikation.
 • Beskriva XML Web services.
  Mer information
Ibitec Utbildning
Tipsa en kollega om denna kurs
Kollegas email:
Din email:
Meddelande: