Kursinformation

2663 Programming with XML in the Microsoft .NET Framework

 3 dagar
Certifiering: förberedande för del av 70-320

Beskrivning

Kursen är tänkt för Utvecklare som bygger Windows- eller webb-baserade applikationer som hämtar data lagrat som XML samt utvecklare som skapar Web Services.

Under kursen lär du dig hur du använder XML och .NET Framework för på ett enkelt sätt skapa Windows- eller webb-baserade applikationer som är skalbara och flexibla. Du lär dig att hämta, ändra och presentera data i olika format från varierande källor.

Förkunskaper

Kursen kräver erfarenhet från programmering med Visual Basic .NET eller C#. Du bör också ha erfarenhet av att skapa applikationer med XSLT, Xpath och XML-scheman. 

Fortsättning

Vill du fördjupa dina kunskaper erbjuder vi kurs 2524: Developing XML Web Services using ASP .NET samt kurs 1913: Exchanging and Transforming Data using XML and XSLT. 

Innehåll

 • Introduktion till XML och .NET Framework
 • Parsing av XML data med XML TextReader
 • Validering av XML data med XSD och DTD
 • Felhantering i samband med XML-valideringen
 • Skapa välformade XML dokument med XML TextWriter
 • Skapa ett XML-schema med tillhörande namespace
 • Klasser i .NET Framework som används för att skriva XML
 • Ställa frågor mot XML med XPathNavigator och XPathDocument
 • Använda Document Object Model (DOM) för att arbeta med XML-data
 • Skapa, ändra och ta bort noder i ett XML nodträd
 • Transformera XML-data med XSLT
 • Serialisera godtyckliga .NET objekt som XML med XML Serializer .NET
  Mer information
Ibitec Utbildning
Tipsa en kollega om denna kurs
Kollegas email:
Din email:
Meddelande: