Kursinformation

2439 Scripting Using Microsoft Windows Management Instrumentation.

 2 dagar
Certifiering: finns ännu ingen

Beskrivning

Kursen är för systemadministratörer med inriktning på avancerad support och drift av Windows 2000. Du som upptäckt att VBScript bara kan ge dig en begränsad tillgång till maskin och mjukvara behöver titta på WMI.

En annan målgrupp är de som vill ha kunskap om just Windows Management Instrumentation.

Att använda WMI för att skapa avancerad administrativa scripts både för felsökning och för att göra diverse inställningar på maskiner i nätverket. WMI är ett mycket kraftfullt verktyg som du lär dig tämja genom att utnyttja dokumentation i SDK och WMI Object Viewers och andra verktyg. Skriva frågor med WQL - WMI Query Language.

Förkunskaper

God erfarenhet av arbete i Windows 2000 och adminstratation av Active Directory. Man bör har jobbat en del med säkerhet och administration av olika typer av Windows system. Kunskaper motsvarande kurs 2433: Microsoft Visual Basic Scripting Edition and Microsoft Windows Script Host Essentials

Fortsättning

Det finns ingen självklar fortsättning.

Innehåll

  • Hur Windows Management Instrumentation (WMI) och Common Information Model (CIM) kan hjälpa mig i mitt administrativa arbete i nätverket.
  • Hur jobba med WMI objekt och att ställa frågor mot dessa objekt, installera MSI paket, hantera DHCP klienter osv.
  • Använda SDK för att hitta information om WMI Classes.
  • Jobba med Events och skriva scripts som körs vid specifik Event 


  Mer information
Ibitec Utbildning
Tipsa en kollega om denna kurs
Kollegas email:
Din email:
Meddelande: