Kursinformation

2415 Programming with the MS .NET Framework (MS Visual Basic .NET) 

 5 dagar
Certifiering: finns ännu ingen

Beskrivning

Kursen riktar sig till erfarna, professionella systemutvecklare som kräver en djupare förståelse av .NET och dess funktioner för avancerade klient/server applikationer. Främst för utvecklare i Visual Basic. Förstå .NET Framework, .NET platformen och Common Language Runtime (CLR). Skapa och använda komponenter. Använda deployment och versionshantering funktionerna för att använda multipla versioner av en komponent. Skapa, använda och utöka typer med hjälp av Common Type System arkitekturen. Skapa classer och interface.

Använda .NET Framework klasser för att effektivt skapa och hantera strängar, kollektioner och enumeratorer. Kontrollera minne och andra resurser. Läsa och skriva till dataströmmar och filer. Använda request/response modellen för att skicka och hämta data över Internet. Skapa distribuerade applikationer med hjälp av Web Service och Net Remoting.

Förkunskaper

Mycket goda kunskaper i Visual Basic .NET. Förkunskaperna bör motsvara kurs 2373: Programming with Microsoft Visual Basic .NET 

Innehåll

 • Microsoft .NET Framework, Namespaces, Managed Execution Environment
 • Skapa konsol applikationer. Garbage collection. Skapa .NET Framework komponenter. Skapa en ASP.NET klient
 • Implementera strukturerad felhantering. Deployment och versionshantering. Skapa strong-named assemblies, globala assembly cachen
 • Common Type System, element i Common Type System. Arbeta med typer, System. Object klassen. Specialiserade konstruktors
 • Handa externa typer, skapa och använda interfaces
 • Boeing och unboxing. Manipulering av strängar System. Array och System. Collections namespaces 
 • Delegates och händelser, Multicast Delegates
 • Minne och resurs hantering, optimering av Garbage Collection. Data Streams och filer, Readers och Writers, Basic File I/
 • Använda BinaryReader och BinaryWrite
 • Använda StreamReader och StreamWriter, StringReader och StringWriter, använda Directory och DirectoryInfo objekten 
 • Använda FileSystemWatcher, Internet access, WebRequest och WebResponse. Applikations protocol, System.Net klasserna 
 • Serialization, Objekt Graph, Deserialization, Custom Serialization   Mer information
Ibitec Utbildning
Tipsa en kollega om denna kurs
Kollegas email:
Din email:
Meddelande: