Kursinformation

2349 The Microsoft .NET

Framework with C#

 5 dagar 
Certifiering: finns ännu ingen

Beskrivning

Kursen riktar sig till erfarna systemutvecklare inom WIN32, Visual Basic eller C++.Målet är att ge systemutvecklare en fördjupad förståelse för Microsoft.NET-Framework. Kursen ger en övergripande information om .NET-Framework och introducerar nyckelkoncept och terminologier. Dessutom innehåller kursen en mängd övningar där vi skriver .NET-kod, debuggar, optimerar och distribuerar .NET-applikationer.
 

Förkunskaper

Du bör ha goda förkunskaper inom C++ eller Java och även ha arbetat med C#. Du bör ha kunskaper motsvarande innehållet i kurs 2124: Introduction to C# Programming for the Microsoft.Net Platform.

 

 

Innehåll

 • Beskrivning av .NET-Frameworks beståndsdelar, samt hur dessa passar in i .NET-plattformen.
 • Förklaring av Common Language Runtime.
 • Skapa en enkel applikation med funktionalitet i .NET-Framework.
 • Skapa och använda komponenter för applikationer baserade på Win Forms respektive ASP.NET.
 • Hantera distribution av multipla komponentversioner i .NET-Framework.
 • Skapa, använda och modifiera typer i Common Type System.
 • Använda Base Class Library för att skapa och hantera strängar, vektorer och enumereringar.
 • Implementera delegater och händelser i syfte att få ett händelsegenererande objekt att signalera till ett mottagande objekt.
 • Styra minne och annan resurshantering i .NET-Framework.
 • Hantera läs- och skrivoperationer avseende datastreams, objektgrafer och filer.
 • Tillämpa System.NETs basklasser för att utveckla applikationer som använder Internetresurser.
 • Skapa distribuerade applikationer med hjälp av Web Services och Object Remoting.
 • Identifiera de utvecklingsverktyg och .NET Servers som kan användas för att bygga applikationer i .NET-Framework.
  Mer information
 
Ibitec Utbildning
Tipsa en kollega om denna kurs
Kollegas email:
Din email:
Meddelande: