Kursinformation

2285 Installing, Configuring, and Administering Microsoft Windows XP Professional

 2 dagar
Certifiering 70-210, 70-270

Beskrivning

Detta är en kurs för dig som vill lära dig att installera, konfigurera, supporta och administrera Windows XP Professional i ett Windows Server 2003-baserat nätverk. Kursen vänder sig framförallt till systemadministratörer och supportpersonal som vill lära sig Windows XP installation, administration, support och konfiguration. Kursen är förberedande för Microsoft certifieringstest 70 270 och 70-210.

Förkunskaper

Du bör ha förkunskaper motsvarande kurs: 2208: Updating System Administration Skills from MS Windows NT 4.0 to Windows Server 2003 eller motsvarande samtliga av kurserna 2274: Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment. 2275:Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Environment. 2276:Implementing a Microsoft Windows Server 2003 Network Infrastructure: Network Hosts. 2277:Implementing, Managing, and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Network Infrastructure: Network Services. 

Innehåll

  • Installation av Windows XP
  • Automatisera installationen av Windows XP Professional
  • Konfigurera och hantera hårdvara
  • Felsökning i boot-processen och andra systemfel
  • Konfigurera omgivningen för användare
  • Konfigurera Microsoft Internet Explorer och anpassa applikationer för Windows XP Professional
  • Ansluta Windows XP Professional till ett Windowsnätverk
  • Konfigurera Windows XP för mobilt användande
 
  Mer information
Ibitec Utbildning
Tipsa en kollega om denna kurs
Kollegas email:
Din email:
Meddelande: