Kursinformation

2279 Planning, Implementing and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Active Directory Infrastructure

5 dagar
Certifiering: 70-294

Beskrivning

Kursen vänder sig till systemadministratörer som behöver djupare kunskaper om att planera, implementera och felsöka på Active Directory i Windows Server 2003. Kursen är förberedande för Microsoft certifieringstest 70-294.  Du lär dig att planera en infrastruktur med Active Directory i Windows Server 2003, implementera, optimera och underhålla Active Directory för maximal prestanda. Kursen behandlar också hur du skapar, editerar och felsöker Group Policys.
 

Förkunskaper

Du bör ha kunskaper om Windows Server 2003 motsvarande kurs 2278: Planning and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Network Infrastructure.

Fortsättning

Vill du fördjupa dina kunskaper inom Windows 2003 arrangerar vi anpassad utbildning för dig eller ditt företag.

Innehåll

 • Arkitekturen i Active Directory
  Fysisk och logisk struktur i Active Directory
 • Implementera en Active Directory-infrastruktur som Forrest, Tree och Single Domain Model
 • Konfigurera Trust mot andra domäner
  Implementera en ”Organisational unit-struktur”
 • Implementera användare, grupper och datorer
 • Implementera Group Policy
 • Hantera och felsök distribution av mjukvara med Group Policy
 • Implementera Fysisk struktur med Siter, Subnät och Länkar
 • Planera placering av domänkontrollanter
 • Hantera specifika roller hos Domänkontrollanterna
 • Planera och utforma strategi för tillgänglighet till Active Directory
 • Implementera Active Directory baserat på ett företags behov
  Mer information
Ibitec Utbildning
Tipsa en kollega om denna kurs
Kollegas email:
Din email:
Meddelande: