Kursinformation

2073 Programming a Microsoft SQL Server 2000 Database

 5 dagar
Kursen är förberedande för certifiering 70-229

Beskrivning

Databasadministratör, systemintegratör, systemingengör eller utvecklare som ska implementera SQL Server databaser och skriva Transact-SQL kod.

Förkunskaper

Teknisk förståelse om hur Windows 2000 fungerar. Förståelse av relationsdatabas- koncept, inkluderande:
• Logisk och fysisk databasdesign
• Data integritet
• Relationer mellan tabeller
• Hur data representeras i tabeller (rader och kolumner)
Förstå grundläggande SQL (SELECT, INSERT, UPDATE och DELETE). Familjär med rollen som databasadministratör. 

Innehåll

 • Översikt av SQL Server 
 • Översikt av programmering mot SQL Server
 • Skapa och hantera databaser
 • Skapa datatyper och tabeller 
 • Data integritet 
 • Planering av indexering 
 • Skapa och underhålla index
 • Vyer
 • Lagrade procedurer (stored procedures) 
 • Egendefinierade funktioner (UDF)
 • Triggers
 • Programmering över flera servrar
 • Prestanda 
 • Analysera frågor 
 • Transaktioner och låsning 
  Mer information
Ibitec Utbildning
Tipsa en kollega om denna kurs
Kollegas email:
Din email:
Meddelande: