Kursinformation

2072 Administering a Microsoft SQL Server 2000 Database

 5 dagar
Kursen är förberedande för certifiering 70-228

Beskrivning

Databasadministratörer eller systemadministratörer som ska installera och underhålla SQL Server installationer i en Windows 2000 miljö.

Förkunskaper

Erfarenhet av Windows 2000 för att:
• Hantera Windows 2000 klienter i nätverk 
• Hantera användarkonton och grupper
• Diskhantering, inklusive partitionering, spegling och striping
• Hantera data på NTFS partitioner
• Implementera säkerhet i Windows 2000
Förståelse av grundläggande relationsdatabaskoncept. Förstå grundläggande SQL.
Familjär med rollen som databasadministratör. 

Fortsättning

Vill man programmera i SQL kan lämplig fortsättningskurs vara 2073: Programming a SQL Server 2000 Database.

Innehåll

 • Översikt av SQL Server 
 • Installation
 • Skapa databaser och utrymmes-
  allokering 
 • Säkerhet
 • Automatisering av underhåll och andra rutinuppgifter 
 • Backup
 • Restore
 • Övervakning och prestanda 
 • Dataöverföring (import och export) 
 • Lösningar för hög tillgänglighet 
 • Introduktion till replikering 
  Mer information
Ibitec Utbildning
Tipsa en kollega om denna kurs
Kollegas email:
Din email:
Meddelande: