Ibitec
KUNDWEBB  •  INTRANET

   
:: Ibitec.se ::
Företaget
Nytänkande
verksamhetslösningar
Erbjudanden
Affärsområden
E-business
Business Solutions
Development Partner
Education &
Infrastructure

Utbildning
Arbetssätt
 
Dokumenthantering och dokumentpublicering
 
Med Ibitec e-Publishing Concept erbjuder vi lösningar för att producera och hantera informationsmaterial. Framställning går från personberoende hantverk till en effektiv produktionsprocess. Information som matas in kan enkelt publiceras på olika media.

Ibitec erbjuder lösningar för databaspublicering av dokumentation för marknaden och eftermarknaden. Exempel på olika dokumenttyper:
  • Produktkataloger
  • Manualer
  • Instruktionsböcker
  • Reservdelskataloger
  • Serviceinstruktioner
  • Meddelanden
Papper används ofta som media idag, men det kommer gradvis att ersättas av elektroniska format. Det innebär att kvalitetskraven kan öka på informationen, kostnaden reduceras, ledtiderna kortas och nya marknadskanaler öppnas.

Ibitec e-Publishing Concept innebär att arbetet med information går från att vara hantverk till en industriell process. Data kan samtidigt publiceras till flera media (papper, Acrobat och Web). Informationen tillverkas endast en gång per språk. När ett nytt "utseende" önskas, räcker det om mallen ändras. Alla dokument får ett likartat utseende oavsett vem som gjort dem. Data kan enkelt utbytas med andra system (ERP/MPS/OLF).

Tillbaka

Ibitec
Nyheter
 
(2005-12-13)
Sensistor köper affärssystem av Ibitec
 
(2005-11-03)
Ibitec förverkligar landstingets vision
 
(2005-11-01)
Ibitec förbättrar vården
 
Nyhetsarkiv