Ibitec
KUNDWEBB  •  INTRANET

   
:: Ibitec.se ::
Företaget
Nytänkande
verksamhetslösningar
Erbjudanden
Affärsområden
E-business
Business Solutions
Development Partner
Education &
Infrastructure

Utbildning
Arbetssätt
 
Business Intelligence
 

För att driva en verksamhet framgångsrikt krävs att man dagligen fattar beslut. Underlagen för dessa beslut kommer från en rad olika källor. Risken är att underlagen blir för komplexa och alltför omfattande att analysera.

Beslutsstödssystem skapar överblick och samlar ihop underlag. Ett beslutsstödssystem levererar rätt information till rätt person i rätt tid och kan vara allt från enkla rapportverktyg och kalkylark till avancerade multidimensionella beslutsmatriser.

Vi arbetar med QlickTech´s QlickView produkt och Microsoft Mulitdimensionella kuber för våra lösningar


Tillbaka

Ibitec
Nyheter
 
(2005-12-13)
Sensistor köper affärssystem av Ibitec
 
(2005-11-03)
Ibitec förverkligar landstingets vision
 
(2005-11-01)
Ibitec förbättrar vården
 
Nyhetsarkiv