Ibitec
KUNDWEBB  •  INTRANET

   
:: Ibitec.se ::
Företaget
Nytänkande
verksamhetslösningar
Erbjudanden
Affärsområden
E-business
Business Solutions
Development Partner
Education &
Infrastructure

Utbildning
Arbetssätt
 
Customer Relationship Management
 

Kundrelationer är verksamhetens stomme. Men verktygen för att på ett effektivt sätt hantera dessa relationer har hittills medfört utdragna implementeringsprocesser och dryga kostnader för utbildning, anpassning och underhåll. Ibitecs CRM erbjudande innebär att man kan utnyttja kraftfulla CRM funktioner direkt och funktionerna kan enkelt anpassas, integreras och underhållas på ett kostnadseffektivt sätt. CRM blir en komponent i verksamheten som kan integreras via Ibitecs integrationskoncept och kan även via en tjänstebaserad arkitektur nås via Ibitecs portallösning.

Med Ibitecs CRM erbjudande ökas försäljningsframgångarna. Försäljningscyklerna kan kortas och avslutsfrekvensen kan förbättras genom en bättre hantering av säljkontakter och affärsmöjligheter


Med Ibitecs CRM erbjudande kan en effektiv kundtjänst erhållas. Kundtjänstpersonal kan hantera kundärenden från första kontakten till lösningen av ärendet.

Detaljerade rapporter finns som ger en komplett översikt över försäljning och supportaktiviteter, så att du kan identifiera vilka nya affärsmöjligheter, trender och problem som styr besluten.

Ibitec är Microsoft Business Solution CRM Compentency Center och vi använder normalt MS CRM produkten som en komponent i våra lösningar. Vi har en mängd konsulter som är certifierade i MS CRM.
Tillbaka

Ibitec
Nyheter
 
(2005-12-13)
Sensistor köper affärssystem av Ibitec
 
(2005-11-03)
Ibitec förverkligar landstingets vision
 
(2005-11-01)
Ibitec förbättrar vården
 
Nyhetsarkiv